محصولات

دسته بندی محصولات

پیوندها

فلوی باد ،دما و رطوبت سنج  هوا مدل 98652 ساخت کمپانیMIC تایوان
- رنج  اندازه گیری سرعت باد : 30~0.4 m/s با دقت: ±3% of FS
- رنج  اندازه گیری دبی باد: 9999~0 m³/s
- واحدهای اندازه گیری:  m/s, ftm, kmh, mph, knot, cms, cfm
-رنج اندازه گیری دمای محیط: 50~+15-  ċبا دقت:  1ċ ±  
- رنج اندازه گیری رطوبت محیط:95~5%RH با دقت: 3%±
- انداره گیری نقطه شبنمDEW ونقطه ترWet
-قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری
-دارای ورودی USB